Voorwaarden pre-releases Pokemon

Om van de pre-release een geweldig evenement voor iedereen te maken, wordt verwacht dat alle ticketkopers aanwezig zijn. Hoe meer deelnemers die er meespelen tijdens de pre-release, hoe leuker het wordt!

Mocht je onverwachts niet kunnen, dan hebben we aantal voorwaarden die je eraan moet houden:

- Afmelding dient 24 uur voor het event gemeld te worden. Zo niet, dan is er geen terugbetaling mogelijk.

- Bij no-show is terugbetaling niet mogelijk.

- Elke deelnemers ontvangen 3 booster packs aan het einde mits de deelnemer het gehele pre-release heeft meegespeeld. Wordt dit niet gedaan, dan heeft de deelnemer alleen recht op de kit.